معنی و ترجمه کلمه cone of dispersion به فارسی cone of dispersion یعنی چه

cone of dispersion


مخروط پراکندگى
علوم نظامى : مخروط پراکندگى بسکها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها