معنی و ترجمه کلمه configural scoring به فارسی configural scoring یعنی چه

configural scoring


روانشناسى : نمره گذارى طرحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها