معنی و ترجمه کلمه conflictive به فارسی conflictive یعنی چه

conflictive


بهم ناسازگار،مغاير،مخالف ،مصادف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها