معنی و ترجمه کلمه conformist به فارسی conformist یعنی چه

conformist


همرنگ با جماعت
روانشناسى : همنوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها