معنی و ترجمه کلمه congestion به فارسی congestion یعنی چه

congestion


جمع شدگى ،تجمع ،احتقان( انباشتگى)،تراکم ،(طب )جمع شدن خون يا اخلاط،گرفتگى ،ازدحام ،انبوهى
روانشناسى : احتقان
زيست شناسى : فراهم امدگى
بازرگانى : فزونى ،تجمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها