معنی و ترجمه کلمه connectedly به فارسی connectedly یعنی چه

connectedly


بطور متصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها