معنی و ترجمه کلمه connective به فارسی connective یعنی چه

connective


کلمه ربط يا عطف ،ربط،پيوندى ،رابط،متصل کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها