معنی و ترجمه کلمه consequential damages به فارسی consequential damages یعنی چه

consequential damages


خسارت غيرمستقيم
بازرگانى : خسارت تبعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها