معنی و ترجمه کلمه consociation به فارسی consociation یعنی چه

consociation


)association(شرکت ،پيوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها