معنی و ترجمه کلمه constant return to scale به فارسی constant return to scale یعنی چه

constant return to scale


بازرگانى : بازده ثابت نسبت به مقياس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها