معنی و ترجمه کلمه constant-displacement pump به فارسی constant-displacement pump یعنی چه

constant-displacement pump


علوم هوايى : پمپى با خروجى ثابت که در هر دور گردش مقدار ثابتى سيال جابجا ميکند و مقدار جريان تنها بستگى به سرعت گردش ان دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها