معنی و ترجمه کلمه constellate به فارسی constellate یعنی چه

constellate


بشکل صورت فلکى درامدن ،جزء منظومه فلکى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها