معنی و ترجمه کلمه constrictor به فارسی constrictor یعنی چه

constrictor


ماهيچه جمع کننده ،انواع مارهاى> بوا<
علوم هوايى : گرفتگى در يک لوله يا جريان سيال که داراى سوراخ کوچکى ميباشد و جريان معينى را در ازاى هر واحد اختلاف فشاراز خود عبور ميدهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها