معنی و ترجمه کلمه consumer advertising به فارسی consumer advertising یعنی چه

consumer advertising


بازرگانى : تبليغات تجارى بمنظور جلب توجه مصرف کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها