معنی و ترجمه کلمه consummation به فارسی consummation یعنی چه

consummation


تکميل ،انجام ،مقصد،کمال ،منتها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها