معنی و ترجمه کلمه consumption credit به فارسی consumption credit یعنی چه

consumption credit


بازرگانى : اعتبار مصرفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها