معنی و ترجمه کلمه contact mine به فارسی contact mine یعنی چه

contact mine


مين مکانيکى ،مين اصطکاکى
علوم نظامى : مين مجاورتى
علوم دريايى : مين ضربتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها