معنی و ترجمه کلمه containing action به فارسی containing action یعنی چه

containing action


علوم نظامى : عمليات احاطه اى بازدارنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها