معنی و ترجمه کلمه contingency plan به فارسی contingency plan یعنی چه

contingency plan


کامپيوتر : طرح احتمالى
علوم نظامى : طرح عمليات احتمالى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها