معنی و ترجمه کلمه continous immersion test به فارسی continous immersion test یعنی چه

continous immersion test


ازمايش فروبرى دائمى
علوم مهندسى : ازمايش غوطه ورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها