معنی و ترجمه کلمه continuation به فارسی continuation یعنی چه

continuation


استمرار،ادامه ،مداومت ،تعقيب ،تمديد
قانون ـ فقه : carring over
ورزش : حرکت مداوم بسوى سبد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها