معنی و ترجمه کلمه continuous background radiation به فارسی continuous background radiation یعنی چه

continuous background radiation


شيمى : تابش زمينه اى پيوسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها