معنی و ترجمه کلمه continuous-flow oxygen system به فارسی continuous-flow oxygen system یعنی چه

continuous-flow oxygen system


علوم هوايى : سيستم اکسيژنى که در ان جريان اکسيژن به صورت پيوسته ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها