معنی و ترجمه کلمه contracts and orders outstanding به فارسی contracts and orders outstanding یعنی چه

contracts and orders outstanding


علوم نظامى : پيمانها و درخواستهاى انجام نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها