معنی و ترجمه کلمه contradistinction به فارسی contradistinction یعنی چه

contradistinction


تميز،تشخيص ،فرق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها