معنی و ترجمه کلمه contributor به فارسی contributor یعنی چه

contributor


شرکت کننده ،اعانه دهنده ،هم بخشگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها