معنی و ترجمه کلمه control center به فارسی control center یعنی چه

control center


مرکز کنترل عمليات
علوم نظامى : مرکز کنترل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها