معنی و ترجمه کلمه control characteristic به فارسی control characteristic یعنی چه

control characteristic


الکترونيک : مشخصه فرمان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها