معنی و ترجمه کلمه control statement به فارسی control statement یعنی چه

control statement


جمله کنترلى ،حکم کنترل
کامپيوتر : دستور کنترل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها