معنی و ترجمه کلمه controversial به فارسی controversial یعنی چه

controversial


مباحثه اى ،جدلى ،جدال اميز،هم ستيزگرانه
روانشناسى : بحث انگيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها