معنی و ترجمه کلمه contumeliously به فارسی contumeliously یعنی چه

contumeliously


ازروى اهانت يابى حرمتى ،مغرورانه ،جسورانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها