معنی و ترجمه کلمه cooling plant به فارسی cooling plant یعنی چه

cooling plant


سردخانه
علوم مهندسى : تاسيسات سرد کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها