معنی و ترجمه کلمه copy milling به فارسی copy milling یعنی چه

copy milling


علوم هوايى : الگوتراشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها