معنی و ترجمه کلمه coriander به فارسی coriander یعنی چه

coriander


(گ.ش ).گشنيز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها