معنی و ترجمه کلمه coriander به فارسی coriander یعنی چه

coriander


(گ.ش ).گشنيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها