معنی و ترجمه کلمه coriolis force به فارسی coriolis force یعنی چه

coriolis force


نيروى کوريوليس
علوم هوايى : نيروى اينرسى ظاهرى که روى يک جسم با سرعت زاويه اى داخل يک سيستم دوار در حرکت است
علوم نظامى : اثر چرخش زمينى عناصر متحرک
علوم دريايى : اثر چرخش زمينى عناصر متحرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها