معنی و ترجمه کلمه cornice به فارسی cornice یعنی چه

cornice


گلويى ،پيش امدگى ،قرنيز،رخبام ،قرنيس ،کتيبه ،گچ برى بالاى ديوار زير سقف
علوم مهندسى : گچ برى زير سقف يا بالاى ديوار
معمارى : ابزار و گچبرى در زير سقف
ورزش : نقاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها