معنی و ترجمه کلمه corona به فارسی corona یعنی چه

corona


اکليل خورشيدى ،لوستر گرد،هاله ،اکليل ،حلقه نور دور خورشيد،سر،تاج
علوم مهندسى : خرمن خورشيد
الکترونيک : هاله بنفش
نجوم : تاج خورشيدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها