معنی و ترجمه کلمه correlated به فارسی correlated یعنی چه

correlated


همبسته
روانشناسى : همبسته


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها