معنی و ترجمه کلمه correlation coefficient به فارسی correlation coefficient یعنی چه

correlation coefficient


شيمى : ضريب همبستگى
روانشناسى : ضريب همبستگى
بازرگانى : ضريب همبستگى
ورزش : ضريب همبستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها