معنی و ترجمه کلمه costume به فارسی costume یعنی چه

costume


جامه ،لباس محلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها