معنی و ترجمه کلمه cotyledon به فارسی cotyledon یعنی چه

cotyledon


(گ.ش ).زلف عروسان ،قدح مريم ،لپه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها