معنی و ترجمه کلمه counter battery به فارسی counter battery یعنی چه

counter battery


علوم نظامى : عمليات ضد اتشبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها