معنی و ترجمه کلمه counter gambit به فارسی counter gambit یعنی چه

counter gambit


ورزش : گامبى متقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها