معنی و ترجمه کلمه counter surveillance به فارسی counter surveillance یعنی چه

counter surveillance


ضد مراقبت
علوم نظامى : عمليات ضد مراقبت و تجسس دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها