معنی و ترجمه کلمه counter-approach به فارسی counter-approach یعنی چه

counter-approach


استحکامات متقابله( محاصره شدگان)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها