معنی و ترجمه کلمه cow in calf به فارسی cow in calf یعنی چه

cow in calf


گاو ابستن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها