معنی و ترجمه کلمه cradle به فارسی cradle یعنی چه

cradle


حفظ گوى در تور چوب لاکراس ،نيم پشتک بجلو نيم چرخش و برگشتن روى پشت( ترامپولين)،زين قايق ،مهد،درگهواره قرار دادن ،درچهارچوب ياکلاف قرار دادن
معمارى : کلاف سر ستون
ورزش : نيم پشتک بجلو نيم چرخش و برگشتن روى پشت
علوم نظامى : گهواره توپ
علوم دريايى : زين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها