معنی و ترجمه کلمه crane به فارسی crane یعنی چه

crane


بالابر،دکل کش ،ماهيخوار بزرگ وابى رنگ ،باجرثقيل بلند کردن ياتکان دادن ،درازکردن( گردن)
علوم مهندسى : جرثقيل
عمران : جرثقيل
معمارى : بارانگيز
علوم نظامى : وسيله بلند کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها