معنی و ترجمه کلمه crankcase supercharger به فارسی crankcase supercharger یعنی چه

crankcase supercharger


پيش چگالنده روغن
علوم مهندسى : سوپر شارژر محفظه ميل لنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها