معنی و ترجمه کلمه cratch به فارسی cratch یعنی چه

cratch


اخور يا علفدان ،اغل ،چهارچوب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها